شرط بندی شور بت (Sure Bet) یا بدون باخت چیست؟

1. شور بت چیست؟
2. چگونه کار می کند؟
3. چگونه می توان شور بت را یافت؟
4. انواع آن کدامند؟
5. معایب احتمالی این نوع شرط کدامند؟

 

1. شور بت (SureBet) چیست؟

شور بت (شرط بندی آربیتاژ، شرط معجزه آسا یا آرب) به مجموعه ای از شرط ها روی مسابقات خاص گفته می شود که حداقل سود را در ازای مقدار کل شرط، بدون توجه به نتیجه، تضمین کند.
در واقع در این شرط ها بازیکنان بدون توجه به وضعیت موجود، سودی دریافت می کنند و یا به عبارت دیگر چیزی را در کل از دست نمی دهند.
شرط ها و ضرایب دربرگیرنده ی آن، احتمالات شوربت (Sure Bet) نامیده می شوند. یک پیش بینی الزاما از تمامی احتمالات سود کسب نمی کند. گاه بازیکنان شرط هایشان را در جهت دست یابی به نتایج بهتر تحت شرایط خاص تنظیم می کنند. برای شرط بندی بدون باخت همچنین می توان از اختلاف ضرایب و مدیریت سرمایه به گونه ای که سودهایتان در برخی از نتایج پیش بینی حداکثر شود و در شرایط دیگر مبلغ کل شرط ها به شما بازگردانده شود، استفاده کرد.

 

2. شور بت (SureBet) چگونه کار می کند؟

“سایت شرط بندی همیشه برنده است” یک عبارت رایج در شرط بندی است. این عبارت بنا به دو دلیل شهرت پیدا کرده است.

در حالت کلی پرووایدرها و سایت های پیش بینی ضرایب را به نفع خود و با در نظر گرفتن حاشیه ی سودشان ارائه می دهند. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید  که یک سایت پیش بینی احتمال وقوع یک نتیجه را 50% پیش بینی کند. در این حالت ضرایب ارائه شده توسط این واسط باید 1/1 (2.00) باشد ولی این سایت برای تضمین حاشیه ی سود خود ضرایب را به شکل 9/10 (1.90) در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

 

هر سایت پیش بینی برای برقراری تعادل بین سرمایه گذاری ها، ضرایب را به گونه ای ارائه می دهد که چنین به نظر رسد که هر دو طرف رقابت ارزش شرط بندی دارند.

این موضوع برای شور بت ها نیز صادق است و تنها فرق این گونه شرط ها این است که کنترل حاشیه ی سود در آن ها در دست مشتریان است.

شما می توانید با ارزیابی شرایط سایت های پیش بینی مختلف و ضرایب آن ها، حاشیه ی سود مطلوبی را برای خود شناسایی کنید.

 

بیاید به مثالی از شور بت (Sure Bet) روی یک مسابقه نگاهی بیاندازیم. در بازی بین چلسی و منچستریونایتد می بینیم که:

مثال 1

 

سایت شرط بندی گل پاس

سایت گل پاس

 

سایت شرط بندی بی وین
سایت بی وین

 

سایت شرط بندی لئون

سایت لئون

بیایید سه نتیجه ی احتمالی برتری تیم اول، مساوی و برتری تیم دوم را در نظر بگیریم.
طبق قاعده ی بازی، بازیکن باید شرط خود را ثبت کند و امیدوار باشد که شانس یار او باشد. اگر شانس با وی یار نباشد، پولش را از دست می دهد.
چنین به نظر می رسد که با ثبت سه شرط هم زمان روی نتایج مختلف، در نهایت یکی از این شرط ها برنده خواهد بود و عموما یکی از تیم ها برنده یا نتیجه برابر می شود. البته، فارغ از مقدار پول شرط بندی، نتیجه ی برد هیچگاه شرط های باخته را تحت پوشش قرار نمی دهد و همیشه امکان باخت پول وجود دارد. این ناشی از اختلاف ضرایب سایت های پیش بینی و واسط ها و حاشیه ی سود دریافتی آن ها از ضرایب است. پروایدرها عموما ضرایب را به گونه ای تنظیم می کنند که در همه حال بر بازیکن برتری داشته باشند.
امروزه صد ها سایت پیش بینی در ایران و جهان درحال فعالیت می باشند که احتمال مقایسه و پی گیری تمامی ضرایب ارائه شده برای آن ها غیر ممکن است. در چنین مواقعی شرط بندی آربیتاژ یا شور بت می تواند مورد بهره وری قرار گیرد.
فرض کنید 439.31 دلار روی برد چلسی با ضریب 2.3 در سایت شرط بندی گل پاس و 306.18دلار روی مساوی با ضریب 3.3 در سایت شرط بندی بی وین و 254.51 دلاری روی برد منچستر در سایت لئون با ضریب 3.97 شرط بندی کرده ایم.

مطالب پر بازدید :  تخته نرد؛ شرط بندی آنلاین و نکات مهم

مجموع شرط های ما چنین خواهد بود

439.31 + 306.18 + 254.51 = 1000 دلار

 

در صورت برد چلسی

1010.41 = 2.3 * 439.31

در صورت مساوی

1010.39 = 3.3 * 306.18

در صورت برد منچستریونایتد

1010.40 = 3.97 * 254.51

 

با توجه به این موضوع، بدون درنظر گرفتن نتیجه ی کل، ما توانسته ایم کسب سود 10.40 دلار را تضمین کنیم و این 1% بازگشتی می باشد که فقط از یک مسابقه به دست می آوریم. شما به راحتی می توانید طی یک روز چندین شور بت (Sure Bet) ثبت کنید. اگر با یک حساب بانکی حداقل 10 شور بت (Sure Bet) با بازگشت درصد 1.5 ارائه دهید، 15% بازپرداخت خواهید داشت. بانک ها نیز چنین بهره هایی را با شما می دهند ولی این کار را سالانه انجام می دهند.

 

مثال 2

 

A بازیکن تنیس B بازیکن تنیس
سایت شرط بندی 1 (1.90) (2.00)
سایت شرط بندی 2 (2.20) (1.70)

 

حال زمان ثبت یک شرط بدون باخت است. بهترین زمان برای ثبت یک شور بت زمان مشاهده ی ضرایب متناقض روی نتیجه ی یک رقابت در دو سایت شرط بندی است.
در اینجا می توان با استفاده از سیستم آربیتاژ و ثبت شرط 100 یورویی روی بازیکن ب در سایت 1 با ضریب 2 و 90 یورو روی بازیکن الف در سایت 2 با ضریب 2.2 دریافت سود 8 یورو را تضمین کرد.

1. شرط بندی 100 یورویی روی بازیکن تنیس ب در سایت پیش بینی 1
2. شرط بندی 90 یورویی روی بازیکن تنیس الف در سایت پیش بینی 2

در اینجا دو نتیجه ی احتمالی چنین هستند:

 

نتیجه ی اول:
پیروزی بازیکن تنیس الف

  • شما با شرط بندی در سایت 1، 100 یورو می بازید
  • شما با شرط بندی در سایت 2، 90 یورو برنده می شوید. با توجه به ضرایب 2.2 سایت 2، انتظار سود 198یورو خواهید داشت.
    بنابراین، 100 یورو در سایت پیش بینی اول می بازید ولی 90 یوروی اولیه ی خود را در سایت پیش بینی دوم دوباره به دست آورده و 108 یوروی بیشتر برنده می شوید و بدین ترتیب سود کلی شما 8 یورو خواهد بود.

نتیجه ی دوم:
پیروزی بازیکن تنیس ب

  • با شرط بندی در سایت 2، 90 یوروی خود را می بازید.
  • با شرط بندی در سایت 1 با ضریب 2 شرط 100 یورویی خود را می برید. بدین ترتیب 100 یوروی اولیه خود به همراه 100 یورو سود دریافت می کنید.
  • پس از پرداخت 190 یورو پول شرط بندی، 100 یورو از پول اولیه ی خود به همراه 100 یورو سود حاصل از پیروزی را دریافت می کنید. سود کلی شما 8 یورو خواهد بود.

به طور خلاصه، در صورت پیروزی بازیکن تنیس الف، 10 یورو می برید و در صورت پیروزی بازیکن ب، 8 یورو برنده می شوید. همانطور که می بینید، با این نوع شرط بندی، بدون توجه به نتیجه، کسب سود خواهید کرد.

نکات قابل توجه
در بالا دو مثال از نحوه ی ثبت شور بت آورده شده است. البته فراموش نکنید که این فقط یک مثال است و در واقعیت این کار می تواند به این سادگی ها نباشد. این روزها پیدا کردن چنین اختلاف هایی در ضرایب ارائه شده توسط سایت های پیش بینی و پرووایدرها کار راحتی نیست.
با توجه به مثال آورده شده متوجه می شوید که کسب سود در زمان کوتاه کار آسانی نیست. اگرچه کسب سود های کمی مانند 8 یا 10 یورو راحت است ولی برای برنده شدن یک سود مطلوب باید سرمایه ی زیادی را در این نوع شرط بندی ها صرف کنید. در نهایت، مسئولیت پذیر باشید و عاقلانه شرط بندی کنید.
امروزه به دلیل ادغام شدن اکثر سایت های پیش بینی و شرکت های فعال در این عرصه، پیدا کردن یک موقعیت مناسب برای پیش بینی بدون باخت دشوارتر از قبل است و در سایت های مختلف مغایرت کمتری بین ضرایب ارائه شده به چشم می خورد. به همین دلیل اگر علاقه مند بازی با چنین شرط هایی هستید باید زمان زیادی را صرف یافتن موقعیت های مناسب این شرط ها بکنید.

مطالب پر بازدید :  شرط بندی مسئولانه

 

 

چگونه می توان این شرط ها را پیدا کرد؟

چگونه می توان شور بت را پیدا کرد؟

برای یافتن شور بت (Sure Bet)، می بایست اول از همه مجموعه ای از شرط ها با شرایط زیر را شناسایی کنید:

  • بدون توجه به نتیجه، یکی از شرط ها برنده شده یا تمامی شرط ها بازگردانده شوند
  • ضرایب به شما امکان تقسیم مبالغ شرط های کل تان را به گونه ای دهند که درآمد حاصل از برد بالاتر با برابر مقدار کل شرط هایتان باشد

به منظور یافتن چنین مجموعه ای از شرط ها، می بایست شرط ها و درصد برد در سایت های شرط بندی با ضرایب بالا (تا جای ممکن) را جمع آوری کرده و تطابق آن ها را با شرایط بالا مورد ارزیابی قرار دهید مانند سایت .

این کار بسیار استرس زا بوده و نیاز به محاسبات زیادی دارد و باید با سرعت بالا انجام شود تا اطلاعات به روز باشند. از آنجایی که سایت های پیش بینی به صورت مکرر ضرایب را تغییر می دهند، فرصت شناسایی یک شور بت (Sure Bet) خوب برای کاربران کوتاه مدت خواهد بود.

البته در عصر تکنولوژی نیازی به انجام محاسبات پیچیده ی فردی نیست، چرا که کامپیوتر این کار را به جای شما و بسیار بهتر و پرسرعت تر انجام می دهد.

 

 

انواع شرط های شور بت کدامند؟

شور بت بر اساس تعداد احتمالات و انواع آپشن های شرط بندی متغیر خواهند بود.

ساده ترین شور بت (Sure Bet) از حداقل دو شرط تشکیل می شود. مثال ها:

W1 – W2
1 – X2
12 – X
1X – 2
Over – Under

 

شور بت (Sure Bet) پیچیده ولی رایج، که براساس سه نتیجه ی محتمل می باشد. در این گونه شرط ها یکی از آپشن های همیشه برنده می باشد و دو گزینه دیگر باخت.

1 – X – 2
H1 – X – 2
1 – X – H2
H1 – X – H2

 

جدا از این موارد، تعداد زیادی شور بت (Sure Bet) وجود دارند که در این شرایط امکان برد هم زمان دو شرط ( یا برد یکی و بازگرداندن دیگری) وجود دارد. برخی از آن ها به شکل زیر هستند:

1X – 12 – X2

H1 – X – 2
H2 – X – 1
H1 – X2 – 2
H2 – 1X – 1
H1 – X – 2
H2 – X – 1
H1 – X2 – 2
H2 – 1X – 1
H1 – X – 2
H2 – X – 1
H1 – X2 – 2
H2 – 1X – 1
H1 – X – H2
H2 – X – H1
H1 – X2 – H2
H2 – 1X – H1
H1 – X – H2
H1 – X2 – H2
H2 – 1X – H1
H1 – H2 – 2
H2 – H1 – 1
H1 – X2 – H2
H2 – 1X – H1
H1 – H2 – 2
H2 – H1 – 1
H1 – 12 – X2
H2 – 12 – 1X
H1 – 12 – H2
H1 – 12 – X2
H2 – 12 – 1X
H1 – 12 – H2
H2 – 12 – H1

Over(2.0) – Under(2.5) – Under(1.5)
Under(2.0) – Over(1.5) – Over(2.5)
Over(2.25) – Under(2.5) – Under(1.5)
Under(1.75) – Over(1.5) – Over(2.5)
Over(1.75) – Under(2.5) – Under(1.5)
Under(2.25) – Over(1.5) – Over(2.5)
Under(1.75) – Over(1.5) – Over(2)
Over(2.25) – Under(2.5) – Under(1.75)
Over(2.0) – Under(2.25) – Under(1.5)
Under(2.0) – Over(1.75) – Over(2.5)
Over(2.0) – Under(2.5) – Under(1.75)
Under(2.0) – Over(1.5) – Over(2.25)
Over(1.75) – Under(2.0) – Under(1.5)
Under(2.25) – Over(1.75) – Over(2.5)

 

شور بت (Sure Bet) دیگری با تعداد زیادی از نتایج یحتمل روبه رو هستند. برای مثال در بازی تنیس، شما می توانید با 4 یا 6 شرط یک شور بت (Sure Bet) ثبت کنید.

مطالب پر بازدید :  آنالیز شرط BTTS (هر دو تیم گل می زنند)

S(0:2) – S(1:2) – S(2:0) – S(2:1)
S(0:3) – S(1:3) – S(2:3) – S(3:0) – S(3:1) – S(3:2)

 

شما می توانید با جایگزینی شرط های مشابه در فرمول های ذکر شده در بالا، شرط های بدون باخت جدیدی را ثبت کنید.

H1 (1.0) – H2 (1.25) – H2 (0.75)
H1 (0.75) – H2 (1.5) – H2 (0.5)
H1 (1.25) – H2 (1.5) – H2 (0.5)

 

 

معایت شور بت چیست؟

در تئوری برای شور بت (Sure Bet) یا شرط بدون باخت همواره سودی درنظر گرفته می شود. ولی در واقعیت قضیه فرق می کند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی از ریسک های این گونه شرط بندی آگاهی داشته باشید.
گاه شما نمی توانید روی تمامی آپشن های یک شور بت (Sure Bet) شرط ثبت کنید. این امر می تواند ناشی از محدودیت های تعریف شده توسط سایت پیش بینی و عدم پذیرش برخی شرط ها از جانب آن باشد. گاه نیز برخی سایت ها بیش از یک ثبت شرط از هر کاربر روی یک بازی و مسابقه خاص قبول نمی کنند. همچنین امکان تغییر ضرایب در بستر زمان نیز وجود دارد؛ احتمال دارد هنگام ثبت شرط توسط یک بازیکن، سایر ضرایب سیر نزولی پیش بگیرند.
خطر چنین موقعیتی این است که شرطی که هنوز ارائه نشده امکان برد داشته و سایر شرط ها احتمال باخت دارند.
همچنین باید از یکی بودن قوانین تمامی سایت ها مورد نظرتان در شرط بندی بدون باخت اطمینان حاصل کنید.

در صورت ثبت تمامی شرط ها نیز ریسک لغو کردن بازپرداخت توسط سایت وجود دارد. در دنیای مجازی تمامی پرووایدرها و سایت های پیش بینی حق لغو پرداخت سود در صورت رویارویی با مشکل فنی در تعیین ضرایب را برای خود محفوظ دارند. احتمال پیشامد چنین رخدادی تا حد زیادی به اعتبار پرووایدر و سود شور بت (Sure Bet) بستگی دارد. هرچه سود بیشتر و اعتبار سایت کمتر باشد، احتمال لغو پرداخت بیشتر خواهد بود. بنابراین بهتر است در ثبت شرط های فوق سودآور تعمل کنید. بهتر است بررسی های لازم را به ویژه هنگام رویارویی با درصدهای بالای 10% سودآوری، بارها انجام دهید.
پرووایدرها و سایت های پیش بینی تمایل زیادی به ارائه ی سود مداوم به برخی بازیکنان ندارند. بنابراین، برای پیش گیری از چنین شرایطی برای فعالیت ها و خدمات خود محدودیت هایی تعیین می کنند. البته هرچه اعتبار یک سایت پیش بینی بیشتر باشد، احتمال رویارویی با این محدودیت ها کمتر خواهد بود.
استفاده از یک سیستم خودکار شور بت (Sure Bet) می تواند مزایای زیادی داشته باشد. البته احتمال خطای نرم افزارها را نیز در نظر بگیرید و پس از بررسی عملیات آن ها یک شرط واقعی ثبت کنید. توجه به روزرسانی لحظه ای ضرایب نیز در این راستا حائز اهمیت خواهد بود.
در ثبت پیش بینی های بدون باخت عجله نکنید و با احتیاط عمل کنید. شرط هایتان را از طریق سایت های معتبر و قابل اطمینان ثبت کنید و از بررسی و پی گیری شرط هایتان غافل نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام

درباره ایران تاپ بت

مجموعه ایران تاپ بت از سال 2018 با هدف آشنایی مردم ایران به پیش بینی و سایت های شرط بندی فعالیت خود را آغاز کرد. همواره در مسیر راهنمایی درست و پرهیز از شرط بندی احساسی کوشا بوده ایم و سعی بر این داشته ایم که هموطنان گرامی بتوانند قبل از پیش بینی از سایت شرط بندی و نوع پیش بینی خود اطمینان خاطر داشته باشند

دسته بندی ها