تاریخچه شرط ‌بندی
مقالات

تاریخچه شرط ‌بندی و حضور آن در فوتبال

اولین شواهدی که از شرط‌ بندی به دست آمده، مربوط به پیش از میلاد مسیح و در چین است. مردمان این سرزمین بر روی نبرد دو حیوان یا مواردی این‌چنینی شرط می‌ بستند. تمام این موارد در دفاتری مخصوص ثبت […]