هندیکپ-آسیایی-در-شرط-های-میکس
آموزش شرط بندی

هندیکپ آسیایی در شرط های میکس

هندیکپ آسیایی بازاری است که اخیرا در شرط های میکس از آن استفاده می کنم. در این هندیکپ، عموما به یک تیم قبل از بازی با مشاهده ی نقاط ضعف آن، اولویت داده می شود. […]